[Dagbok] - ILLUMINASJONER

Separatutstilling 2012 - Klosterkroa Hovedøya.

[Dagbok] ILLUMINASJONER - Maleri

Darker Jazz, 2012. 60 x 60 cm.

Skipbrudd, 2012. 30 x 40 cm, P.E.

[Dagbok] ILLUMINASJONER er billedlige dagboksnotater fra perioden juli 2011 til juli 2012, et år preget av 22. juli-tragedien. Fasetter av denne erfaringen formidles abstrakt i utstillingens malerier.


Begrepet illuminasjoner viser til middelalderens illuminerte manuskripter med rikt dekorerte illustrasjoner som opplyste/forklarte tekstene. I klostrene satt munker og produserte disse vakre religiøse og verdslige skriftene for hånd. Tradisjonen opphørte gradvis i Europa med innføringen av boktrykkerkunsten hvor håndkolorerte tresnitt og metalltrykk erstattet håndtegningene. Illuminasjonene kunne tolkes på flere nivåer, direkte som det de forestilte eller mer symbolsk.


I motsetning til middelalderens illuminasjoner, hvor betydningen var gitt i henhold til en felles akseptert forståelsesramme, er det i denne utstillingen ikke er en fastlagt tekst som illustreres. Det gir betrakteren mulighet for fri assosiasjon i møte med bildene og dermed ”illuminere” sine egne historier.


En idyllisk, grønn bukt på Hovedøya i Oslo har fungert som friluftsatelier de siste fire sommere. Naturlig stopp på veien dit har vært Klosterkroa rett ved ruinene av Cistercienserklosteret fra 1147. Det er her på Klosterkroa at utstillingen [Dagbok] ILLUMINASJONER ble vist.

Elementer, 2012.

40 x 30 cm, P.E.

Fyrtårn, 2012.

40 x 30 cm, P.E.

Terra d'Amuri, 2012. 50 x 30 cm, P.E.