UTSTILLINGER

UTSTILLINGER


2020 - TRANSIT EUROPA 

Inntrykk fra Middelhavsområdet i 2015.

Transit Europa. 140 x 90 cm.

Våren 2015 toppet migrasjonstragedien seg den 18. april med et forlis i farvannene utenfor Libya hvor 700-900 mennesker forsvant. Italienske medier betegnet da disse hendelsene som ”den mest alvorlige katastrofen i etterkrigstiden” (Il fatto quotidiano). Tematikken visualiseres i oljemalerienes rå, narrative uttrykk.2012 - [Dagbok] ILLUMINASJONER

22. juli 2011 og året som fulgte.

Darker Jazz. 60 x 60 cm.

[Dagbok] ILLUMINASJONER er billedlige dagboksnotater fra perioden juli 2011 til juli 2012, et år preget av 22. juli-tragedien. Fasetter av denne erfaringen formidles abstrakt i utstillingens oljemalerier. 


Gruppeutstillinger

2015 - OPEN STUDIO - Maleri

Atelier åpent for besøk under Oslo Open.

Tempest. 60 x 60 cm, P.E. 


Flere av maleriene handler om en utforskning av det gule, hvilken kraft som finnes i denne fargen og hvordan den kan balanseres i rom og flate sammen med andre elementer.
2011 - INNSIKT - Maleri

En intuitiv maleprosess.

Innsikt. 140 x 90 cm, P.E.

Utstillingen INNSIKT viser resultatet av en intuitiv maleprosess. Slik man ser ringene i vann, lenge etter at steinen er nådd bunnen, kommer også innsikten.